Hipoteka

Notariusze z Kancelarii Notarialnej Sojka w Warszawie posiadają bogate doświadczenie w obsłudze notarialnej osób fizycznych i przedsiębiorstw na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. W zakres takiej obsługi wchodzi ustanawianie hipoteki na wniosek klientów. Zapewniamy dogłębną znajomość prawa, staranność, krótkie terminy i sprawny przebieg czynności notarialnych.

W tym artykule:

Co to jest hipoteka?

Regulacje prawne odnoszące się do hipoteki zawarte są w Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z prawem, hipoteka jest to ograniczone prawo rzeczowe. Jest ustanawiana na nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności wierzyciela. Jeśli przykładowo zaciągamy kredyt, bank, który kredytu udziela może zabezpieczyć swoją wierzytelność ustanawiając rodzaj „zastawu” na nieruchomości będącej własnością dłużnika. Przedmiotem hipoteki może być:

 • nieruchomość;
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;
 • wierzytelność zabezpieczona hipoteką;
 • część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela;
 • przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności użytkowania wieczystego wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;
 • przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

W jaki sposób i kto może ustanowić hipotekę?

Hipoteka może być ustanowiona w formie aktu notarialnego. W takim przypadku na notariuszu spoczywa obowiązek złożenia wniosku wieczystoksięgowego o wpis hipoteki w dziale IV księgi wieczystej, pobrania stosownej opłaty sądowej oraz pobranie i przesłanie do właściwego urzędu skarbowego podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki.

Drugim sposobem ustanowienia hipoteki jest samodzielne złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego o wpis w księdze wieczystej, załączając wymagane dokumenty, którymi w przypadku ustanowienia hipoteki na rzecz banku, jest najczęściej zaświadczenie banku potwierdzające udzielenie kredytu z informacją o ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń, zgodnie z treścią art. 95 ustawy Prawo bankowe.

Ustanowienie hipoteki – koszt notariusza

Maksymalną wysokość taksy notarialnej, a więc wynagrodzenia notariusza, określa Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto podkreślić, że rozporządzenie określa maksymalne stawki. W przypadku hipoteki, taksa notarialna notariusza zależy od wysokości ustanawianej hipoteki i wynosi ½ stawki podstawowej, ewentualnie ¼ w przypadku ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą. Oto stawki podstawowe:

 • 100 zł przy wartości działki do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości działki powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości działki powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości działki powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości działki powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości działki powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości działki powyżej 2 000 000 zł.

Prosimy o kontakt z kancelarią w celu ustalenia honorarium notariusza dla konkretnej sprawy.

Dodatkowo należy opłacić podatek od podatek od czynności cywilnoprawnych wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 19 zł w przypadku gdy hipoteka zabezpiecza wierzytelność o wysokości nieustalonej oraz 0,1% od kwoty zabezpieczonej wierzytelności jeśli hipoteka zabezpiecza wierzytelności istniejące.

Obowiązuje również opłata sądowa pobierana jest w kwocie 200 zł.

Do kosztu sporządzenia aktu notarialnego należy doliczyć opłatę za wypisy aktu notarialnego zależną od ich liczby i objętości oraz 23% podatku VAT.

Spotkaj się z notariuszem

Zadzwoń teraz, aby umówić się na spotkanie z notariuszem na warszawskiej Woli. Wyjaśnimy specyfikę Twojej sprawy i przekażemy listę potrzebnych dokumentów.

Zobacz również
przepisanie mieszkania notariusz Warszawa

Przepisanie mieszkania

Notariusz sporządzi umowę przepisania (darowizny) mieszkania i wyliczy należne opłaty – szybko, z dbałością o zgodność z prawem. ➔ więcej

sprzedaż działki rolnej notariusz Warszawa

Kupno działki rolnej

Kancelaria Notariusza Sójki posiada duże doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji sprzedaży działek rolnych. ➔ więcej

Kupno mieszkania

Notariusz sporządzi umowę kupna (sprzedaży mieszkania), doradzi odnośnie zapisów umowy i zabezpieczenia płatności. ➔ więcej

Protokół zgromadzenia wspólników

Notariusz obsługuje spółki – sporządza protokóły zgromadzeń wspólników spółki z o. o. włącznie ze zmianą umowy spółki. ➔ więcej