Testament notarialny

Notariusze z Kancelarii Notarialnej Sojka w Warszawie posiadają bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spraw spadkowych. Sprawnie i w dogodnym terminie sporządzimy testament notarialny. Zapewniamy dogłębną znajomość prawa i staranność w podejmowanych czynnościach

W tym artykule:

Co to jest testament?

Zasady dziedziczenia, w tym i dotyczące rodzajów testamentów szczegółowo określają zapisy Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) – dalej k. c.

Kodeks cywilny jasno określa zasady tzw. dziedziczenia ustawowego. Zasady te mogą być zmienione poprzez sporządzenie testamentu, czyli dokumentu zawierającego rozrządzenia na wypadek śmierci. Dla zachowania ważności, testament musi być sporządzony ściśle według określonych reguł. Warto zaznaczyć, że jeśli zapis testamentowy zamieszczony w testamencie własnoręcznym wykracza poza dozwolone prawem ramy, nie wywołuje skutku prawnego.

Kodeks cywilny rozróżnia testamenty zwykłe, do których należy m. in. testament notarialny oraz szczególne. Testament notarialny jest dokumentem urzędowym, sporządzony jest przez wykwalifikowanego prawnika, więc jest zgodny z prawem, a zawarte w nim zapisy będą ważne w przyszłości zgodnie z wolą testatora.

Notarialny rejestr testamentów

Notarialny Rejestr Testamentów jest prowadzoną przez Krajową Radę Notarialną bazą danych zawierającą informacje o sporządzonych testamentach. Dzięki informacjom zawartym w rejestrze, spadkobiercy po śmierci testatora mogą odszukać testament i zapoznać się z jego treścią. Warto zaznaczyć, że wpis w rejestrze testamentów pozostaje niejawny za życia testatora – nikt nie może sprawdzić nawet czy istnieje testament, nie mówiąc o jego treści. Natomiast po śmierci i uzyskaniu aktu zgonu testatora spadkobiercy mogą odszukać testament oraz ustalić kancelarię notarialną, w której jest on przechowywany.

Wpis do rejestru testamentów dokonywany jest dobrowolnie i bezpłatnie.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia testamentu u notariusza

Stawając przed notariuszem w celu sporządzenia testamentu notarialnego, należy przedstawić następujące dokumenty i informacje:

 • dane osobowe spadkobiercy:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • stan cywilny,
  • nr dowodu osobistego lub paszportu
  • PESEL,
  • adres zamieszkania..

Testament notarialny – koszt notariusza

Maksymalną wysokość taksy notarialnej, a więc wynagrodzenia notariusza, określa Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto podkreślić, że rozporządzenie określa maksymalne stawki. W przypadku testamentu notarialnego z wyborem prawa, honorarium notariusza wynosi 250 zł.

Do kosztu sporządzenia aktu notarialnego należy doliczyć opłatę za wypisy aktu notarialnego zależną od ich liczby i objętości oraz 23% podatku VAT.

Spotkaj się z notariuszem

Zadzwoń teraz, aby umówić się na spotkanie z notariuszem na warszawskiej Woli. Wyjaśnimy specyfikę Twojej sprawy i przekażemy listę potrzebnych dokumentów.

Zobacz również
przepisanie mieszkania notariusz Warszawa

Przepisanie mieszkania

Notariusz sporządzi umowę przepisania (darowizny) mieszkania i wyliczy należne opłaty – szybko, z dbałością o zgodność z prawem. ➔ więcej

sprzedaż działki rolnej notariusz Warszawa

Kupno działki rolnej

Kancelaria Notariusza Sójki posiada duże doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji sprzedaży działek rolnych. ➔ więcej

Kupno mieszkania

Notariusz sporządzi umowę kupna (sprzedaży mieszkania), doradzi odnośnie zapisów umowy i zabezpieczenia płatności. ➔ więcej

Protokół zgromadzenia wspólników

Notariusz obsługuje spółki – sporządza protokóły zgromadzeń wspólników spółki z o. o. włącznie ze zmianą umowy spółki. ➔ więcej