Założenie spółki

Notariusze z Kancelarii Notarialnej Sojka w Warszawie posiadają bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze firm i przedsiębiorców. W zakres takiej obsługi wchodzi sporządzanie umów i statutów spółek, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapewniamy dogłębną znajomość prawa, staranność, krótkie terminy i sprawny przebieg czynności notarialnych.

W tym artykule:

Spółka z o. o. to spółka kapitałowa

Regulacje prawne dotyczące spółek kapitałowych, w tym spółek z o. o. oraz spółek akcyjnych, zawarte są w Kodeksie spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – dalej k. s. h).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, która posiada osobowość prawną, a wspólnicy, którzy ją zakładają, nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki poza kapitałem zakładowym. Spółka z o. o. powstaje z chwilą sporządzenia przez wspólników umowy w formie aktu notarialnego. Minimalny wkład kapitału to 5 tysięcy złotych.

Kto może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Założycielami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Przepisy wykluczają możliwość założenia spółki przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak przebiega proces zakładania spółki z o. o?

Proces utworzenia spółki z o. o. można podzielić na następujące etapy:

 • sporządzenie umowy spółki u notariusza,
 • wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
 • powołanie zarządu oraz ustanowienie i ew. rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
 • dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Warto nadmienić, że od 1 lipca 2021 roku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować wyłącznie elektronicznie:

 • za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych
 • za pośrednictwem Portalu S24 – jeżeli chcesz skorzystać z wzorca umowy.

Założenie spółki za pośrednictwem Portalu S24 istotnie ogranicza kształt umowy spółki do gotowego wzorca.

Założenie spółki z o. o. – koszt notariusza

Maksymalną wysokość taksy notarialnej, a więc wynagrodzenia notariusza, określa Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto podkreślić, że rozporządzenie określa maksymalne stawki.

W przypadku sporządzenie umowy spółki, honorarium notariusza zależy od wysokości jej kapitału zakładowego i wynosi:

 • 100 zł przy wartości działki do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości działki powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości działki powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości działki powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości działki powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości działki powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości działki powyżej 2 000 000 zł.

W przypadku sporządzania umowy spółki o kapitale zakładowym 5000 zł maksymalna wysokość taksy notarialnej wyniesie 160 zł (100 zł + 3% nadwyżki ponad 3000 zł)

Do kosztu sporządzenia aktu notarialnego należy doliczyć opłatę za wypisy aktu notarialnego zależną od ich liczby i objętości oraz 23% podatku VAT.

Spotkaj się z notariuszem

Zadzwoń teraz, aby umówić się na spotkanie z notariuszem na warszawskiej Woli. Wyjaśnimy specyfikę Twojej sprawy i przekażemy listę potrzebnych dokumentów.

Zobacz również
przepisanie mieszkania notariusz Warszawa

Przepisanie mieszkania

Notariusz sporządzi umowę przepisania (darowizny) mieszkania i wyliczy należne opłaty – szybko, z dbałością o zgodność z prawem. ➔ więcej

sprzedaż działki rolnej notariusz Warszawa

Kupno działki rolnej

Kancelaria Notariusza Sójki posiada duże doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji sprzedaży działek rolnych. ➔ więcej

Kupno mieszkania

Notariusz sporządzi umowę kupna (sprzedaży mieszkania), doradzi odnośnie zapisów umowy i zabezpieczenia płatności. ➔ więcej

Protokół zgromadzenia wspólników

Notariusz obsługuje spółki – sporządza protokóły zgromadzeń wspólników spółki z o. o. włącznie ze zmianą umowy spółki. ➔ więcej