Umowa najmu okazjonalnego

Notariusze z Kancelarii Notarialnej Sojka w Warszawie posiadają bogate doświadczenie w obsłudze notarialnej osób fizycznych i przedsiębiorstw na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. W zakres takiej obsługi wchodzi sporządzenie umowy najmu okazjonalnego. Zapewniamy dogłębną znajomość prawa, staranność, krótkie terminy i sprawny przebieg czynności notarialnych.

W tym artykule:

Co to najem okazjonalny?

Instytucja najmu okazjonalnego pojawiła się w polskiego systemie prawnym 11 września 2017. Jest to rozwiązanie przygotowane z myślą o właścicielach lokali mieszkalnych chcących chronić swoje prawa i uniknąć potencjalnych problemów z nierzetelnymi najemcami, którzy nie chcą opuścić mieszkania. Najem okazjonalny pozwala na szybkie eksmitowanie najemcy bez przeprowadzania czasochłonnego, sądowego postępowania o eksmisję. Jeśli po zakończeniu umowy najemca z jakiejś przyczyny nie chce opuścić lokalu, jego eksmisja przebiega zdecydowanie łatwiej, m.in. bez konieczności zapewnienia lokalu socjalnego.

Regulacje prawne dotyczące najmu okazjonalnego zawarte są w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej u. o o. p. l.)

Najem okazjonalny u notariusza to coraz częściej wykorzystywana forma wynajmowania mieszkań, ale wymaga ona dopełnienia formalności, których dotrzymanie nie jest obowiązkowe przy zwykłej umowie najmu. Główne korzyści wynikające z najmu okazjonalnego to dla wynajmującego:

  • likwidacja ochrony przed eksmisją lokatora,
  • zwiększona skuteczność eksmisji oraz
  • brak obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego.

Cechy umowy najmu okazjonalnego

Ze względu na konieczność w zawarcia w umowie najmu okazjonalnego istotnych dla zachowania jej ważności zapisów, najlepiej, aby treść umowy najmu okazjonalnego została opracowana przez notariusza lub innego prawnika.

Zgodnie z zapisami artykułu 19a ust. 6 u. o o. p. l., umowa najmu okazjonalnego musi zostać zawarta w formie pisemnej i w odróżnieniu od zwykłej umowy najmu, na czas określony, na nie więcej niż 10 lat.

Umowa najmu okazjonalnego musi zawierać trzy załączniki:

  • Załącznik 1 do umowy najmu okazjonalnego: oświadczenia najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia oraz wydania lokalu. Aby podpisanie umowy najmu okazjonalnego miało sens, załącznik 1, czyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji, musi mieć formę aktu notarialnego.
  • Załącznik 2 do umowy najmu okazjonalnego: wskazujący przez najemcę inny lokal, do którego przeniesie się w razie przeprowadzenia egzekucji. Załącznik ten nie musi mieć formy aktu notarialnego, wystarczy zachowanie formy pisemnej
  • Załącznik 3 do umowy najmu okazjonalnego: oświadczenia właściciela wspomnianego w Załączniku 2 innego lokalu, zawierającego pisemną zgodę na to, aby najemca w nim zamieszkał. Załącznik ten może mieć zwykłą formę pisemną, jednak niekiedy wynajmujący decydują się na notarialne poświadczenie podpisu właściciela lub osoby posiadającej tytuł prawny do innego lokalu, w którym najemca zamieszka w przypadku egzekucji.

Umowa najmu okazjonalnego – wzór

Tak jak napisaliśmy wyżej, umowa najmu okazjonalnego podlega precyzyjnym uregulowaniom odnośnie jej zapisów, a przed wszystkim obowiązkowych załączników.

Pragniemy podkreślić, że powyżej publikowane dokumenty są jedynie przykładami, a przygotowanie umowy najmu okazjonalnego i wymaganych załączników powinno być zlecone prawnikowi.

Umowa najmu okazjonalnego – koszt notariusza

Maksymalną wysokość taksy notarialnej, a więc wynagrodzenia notariusza, określa Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto podkreślić, że rozporządzenie określa maksymalne stawki. W przypadku umowy najmu okazjonalnego, taksa notarialna notariusza wynosi 424 zł oraz 23% podatku VAT.

Do kosztu sporządzenia aktu notarialnego należy doliczyć opłatę za wypisy aktu notarialnego zależną od ich liczby i objętości oraz 23% podatku VAT.

Umowa najmu okazjonalnego
Spotkaj się z notariuszem

Zadzwoń teraz, aby umówić się na spotkanie z notariuszem na warszawskiej Woli. Wyjaśnimy specyfikę Twojej sprawy i przekażemy listę potrzebnych dokumentów.

Zobacz również
przepisanie mieszkania notariusz Warszawa

Przepisanie mieszkania

Notariusz sporządzi umowę przepisania (darowizny) mieszkania i wyliczy należne opłaty – szybko, z dbałością o zgodność z prawem. ➔ więcej

sprzedaż działki rolnej notariusz Warszawa

Kupno działki rolnej

Kancelaria Notariusza Sójki posiada duże doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji sprzedaży działek rolnych. ➔ więcej

Kupno mieszkania

Notariusz sporządzi umowę kupna (sprzedaży mieszkania), doradzi odnośnie zapisów umowy i zabezpieczenia płatności. ➔ więcej

Protokół zgromadzenia wspólników

Notariusz obsługuje spółki – sporządza protokóły zgromadzeń wspólników spółki z o. o. włącznie ze zmianą umowy spółki. ➔ więcej