Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Notariusze z Kancelarii Notarialnej Sojka w Warszawie posiadają bogate doświadczenie w obsłudze notarialnej osób fizycznych i przedsiębiorstw na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. W zakres takiej obsługi wchodzi sporządzenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zapewniamy dogłębną znajomość prawa, staranność, krótkie terminy i sprawny przebieg czynności notarialnych.

W tym artykule:

Co to to jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest formą zabezpieczenia należności zawierające zobowiązanie do zapłaty określonej sumy oraz określenie terminu, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. Posiadając taki akt notarialny oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wierzyciel może wystąpić bezpośrednio do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, a po jej uzyskaniu wszcząć postępowanie egzekucyjne. Dochodzenie należności odbywa się bardzo szybko, bo procedura nie wymaga dochodzenia należności w drodze postępowania sądowego.

Obecnie najczęściej z dobrowolnym poddaniem się egzekucji spotykamy się przy sprzedaży nieruchomości, jeżeli w momencie sporządzania aktu notarialnego cała kwota ceny nie wpłacona przez kupującego, bo na przykład część środków będzie pochodziła z kredytu udzielonego przez bank. W takim przypadku w akcie notarialnym zawarta jest formuła dobrowolnego poddania się egzekucji w myśl art. 777 § 1 k.p.c.

Dobrowolne poddanie się egzekucji wykorzystywane jest również w przypadku:

 • zwykłego najmu lub najmu okazjonalnego,
 • umowy sprzedaży,
 • ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności,
 • darowizny (co do wydania nieruchomości po podpisaniu aktu notarialnego),
 • podziału majątku.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – potrzebne dokumenty

W przypadku oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu najmu okazjonalnego, należy okazać notariuszowi następujące dokumenty:

 • umowa najmu okazjonalnego,
 • wskazanie innej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, w których najemca będzie mógł zamieszkiwać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia nieruchomości lub lokalu,
 • oświadczenie właściciela nieruchomości / lokalu lub osoby mającej tytuł do nieruchomości / lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu – z podpisem notarialnie poświadczonym jeśli zażąda tego wynajmujący.

W przypadku zwykłego rygoru, należy przedstawić notariuszowi podstawę poddania się egzekucji, np. umowę najmu czy umowę dofinansowania.

Jeśli spółka poddaje się egzekucji, należy przedstawić notariuszowi odpis zwykły z rejestru przedsiębiorców,

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – koszt notariusza

Maksymalną wysokość taksy notarialnej, a więc wynagrodzenia notariusza, określa Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto podkreślić, że rozporządzenie określa maksymalne stawki. W przypadku dobrowolnego poddania się egzekucji, taksa notarialna zależna jest od jest od kwoty, co do której osoba poddaje się egzekucji.

 • 100 zł przy wartości działki do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości działki powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości działki powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości działki powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości działki powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości działki powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości działki powyżej 2 000 000 zł.

Dla przykładu, jeśli kwota egzekucji wynosi 100 000 zł, maksymalna taksa notarialna to 1170 zł (1010 + 160).

Do kosztu sporządzenia aktu notarialnego należy doliczyć opłatę za wypisy aktu notarialnego zależną od ich liczby i objętości oraz 23% podatku VAT.

Umowa najmu okazjonalnego
Spotkaj się z notariuszem

Zadzwoń teraz, aby umówić się na spotkanie z notariuszem na warszawskiej Woli. Wyjaśnimy specyfikę Twojej sprawy i przekażemy listę potrzebnych dokumentów.

Zobacz również
przepisanie mieszkania notariusz Warszawa

Przepisanie mieszkania

Notariusz sporządzi umowę przepisania (darowizny) mieszkania i wyliczy należne opłaty – szybko, z dbałością o zgodność z prawem. ➔ więcej

sprzedaż działki rolnej notariusz Warszawa

Kupno działki rolnej

Kancelaria Notariusza Sójki posiada duże doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji sprzedaży działek rolnych. ➔ więcej

Kupno mieszkania

Notariusz sporządzi umowę kupna (sprzedaży mieszkania), doradzi odnośnie zapisów umowy i zabezpieczenia płatności. ➔ więcej

Protokół zgromadzenia wspólników

Notariusz obsługuje spółki – sporządza protokóły zgromadzeń wspólników spółki z o. o. włącznie ze zmianą umowy spółki. ➔ więcej