Zespół Kancelarii

Od ponad dwudziestu lat rzetelnie, z zaangażowaniem i dbałością o każdy szczegół Kancelaria Notarialna prowadzona przez Tadeusza Sojkę udziela fachowej pomocy okolicznym mieszkańcom oraz prowadzonym przez nich firmom. 

Tadeusz Sojka

notariusz

Do 2002 roku Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie, kierownik Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego. Od ponad 20 lat Notariusz, początkowo związany z Mokotowem, obecnie prowadzący kancelarię notarialną na warszawskiej Woli. Specjalista w dziedzinie prawa handlowego.

Magdalena Pszczółkowska

zastępca notarialny

Ukończyła aplikację notarialną, której szkolenia zorganizowane były przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie. W 2020 roku złożyła egzamin notarialny i uzyskała uprawnienia zawodowe. Specjalizuje się w obrocie nieruchomościami gruntowymi.

Joanna Włodkowska

aplikant notarialny

W 2021 roku ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2022 roku aplikant notarialny Izby Notarialnej w Warszawie, obywająca etatową aplikację w tutejszej Kancelarii.