Odrzucenie spadku

Notariusze z Kancelarii Notarialnej Sojka w Warszawie posiadają bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spraw spadkowych. Na życzenie zainteresowanego sporządzimy akt notarialny zawierający oświadczenia o odrzuceniu spadku. Zapewniamy dogłębną znajomość prawa, staranność, krótkie terminy i sprawny przebieg czynności notarialnych.

W tym artykule:

Co oznacza odrzucenie spadku?

Zasady dziedziczenia, w tym i dotyczące odrzucenie spadku szczegółowo określają zapisy Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) – dalej k. c. Z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na spadkobierców nie tylko prawa, ale również i obowiązki osoby zmarłej. Artykuł 1012 k. c. stanowi, że spadkobiercy przysługuje prawo do odrzucenia spadku.

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Art. 1012. k. c.

Kiedy i w jaki sposób można odrzucić spadek?

Spadek można odrzucić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, a jeśli w tym terminie spadek nie został odrzucony, oznacza to przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucić spadek można składając oświadczenie przed notariuszem lub przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy.

Dokumenty potrzebne do odrzucenia spadku u notariusza

Stawając przed notariuszem w celu sporządzenia aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o odrzuceniu spadku, należy przedstawić następujące dokumenty i informacje:

 • dane osobowe spadkobiercy:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • stan cywilny,
  • nr dowodu osobistego lub paszportu
  • PESEL,
  • adres zamieszkania;
 • akt zgonu spadkodawcy;
 • wypisy aktów notarialnych dokumentujące odrzucenia spadku przez innych członków rodziny;
 • dane osób wchodzących w dalszej kolejności w krąg spadkobierców ustawowych.

Odrzucenie spadku – koszt notariusza

Maksymalną wysokość taksy notarialnej, a więc wynagrodzenia notariusza, określa Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto podkreślić, że rozporządzenie określa maksymalne stawki. W przypadku sporządzenia aktu notarialnego zawierające oświadczenie o odrzuceniu spadku, honorarium wynosi 50 zł.

Do kosztu sporządzenia aktu notarialnego należy doliczyć opłatę za wypisy aktu notarialnego zależną od ich liczby i objętości oraz 23% podatku VAT.

Spotkaj się z notariuszem

Zadzwoń teraz, aby umówić się na spotkanie z notariuszem na warszawskiej Woli. Wyjaśnimy specyfikę Twojej sprawy i przekażemy listę potrzebnych dokumentów.

Zobacz również
przepisanie mieszkania notariusz Warszawa

Przepisanie mieszkania

Notariusz sporządzi umowę przepisania (darowizny) mieszkania i wyliczy należne opłaty – szybko, z dbałością o zgodność z prawem. ➔ więcej

sprzedaż działki rolnej notariusz Warszawa

Kupno działki rolnej

Kancelaria Notariusza Sójki posiada duże doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji sprzedaży działek rolnych. ➔ więcej

Kupno mieszkania

Notariusz sporządzi umowę kupna (sprzedaży mieszkania), doradzi odnośnie zapisów umowy i zabezpieczenia płatności. ➔ więcej

Protokół zgromadzenia wspólników

Notariusz obsługuje spółki – sporządza protokóły zgromadzeń wspólników spółki z o. o. włącznie ze zmianą umowy spółki. ➔ więcej